Učitavanje

Šotokan

Šotokan.

Logo za karate klub Šotokan iz Novog Sada je jedan od prvih koje smo izradili. Kvalitet nije bio zadovoljavajuć. Kako učimo kroz vreme, izrađen je i zadovoljavajuć logo.

Sad se već možemo usuditi da im ga predamo. 😀

INFO

KLIJENT

Šotokan - Karate klub

DATUM

02. jun 2019.

Vrh