Šotokan

Karate klub

Logo za karate klub Šotokan iz Novog Sada je jedan od prvih koje smo izradili. Kvalitet nije bio zadovoljavajuć. Kako učimo kroz vreme, izrađen je i zadovoljavajuć logo.

Sad se već možemo usuditi da im ga predamo. :D

Portfolio