Bili's sweet creations

Izrada ekskluzivnih torti

Osim ekskluzivnih torti, u radionici Bili's sweet creations nastaju i novi majstori ovog zanata.

Pa ako ste u Švajcarskoj blago vama!

Portfolio